50 ebeveyn/veli (her ülkeden 10) ve 25 öğretmen/pedagogdan (her ülkeden 5) oluşan uluslararası bir test grubu

Test gruplarının okul aile iş birliği ve iletişim deneyimlerine dayanan uluslararası nitel bir araştırma

Okul aile iş birliğine ilişkin mevcut uygulamaların uluslararası düzeyde bir haritası  

Okul aile iş birliğine yeni bir bakış açısı getiren ve dört temel ilkeye (İlişkiler, Ahlak, Öz denetim ve Çevre) dayanan “Orkestrayı Kim Yönetiyor” yöntemi

Öğretmenlerin ve pedagogların yöntemi ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmeleri için geliştirilen dijital bir platform.

Download reports here:

IO1: Download Summary report on Focus Group interviews

IO2: Download Handbook in turkish

IO2: Download collection of Best Practice Examples

IO2: Download examples of test case activities from the WCO project

IO3: See WCO Platform here: Go to Online Learning Platform

Press the link above. For access to all the chapters on the Online Platform use the following login information:

Username: wco2022

Password: welcome

O4: Download presentation of evaluation here (See video presentation above)