Birincil hedef grup

Küçük öğrencilere eğitim veren ve okul aile iş birliği konusunda sorumluluk kavramını tanıtacak 25 öğretmen ve pedagog.

İkincil hedef grup

Hedef kitledeki öğrencilerin ebeveynleri/velileri. Projenin yönteminin test aşamasına 50 ebeveyn aktif olarak katılacaktır.

Nihai hedef grup

Çocukların sosyal ve eğitim hayatlarında başarılı olmaları için en iyi koşulları sağlamaya çalışan projede çocuklar, nihai hedef grubunu oluşturmaktadır.