Forskning viser, at elever, hvis forældre deltager aktivt i deres uddannelsesliv, klarer sig bedre med hensyn til uddannelse, job, sundhed, økonomi og fører et liv væk fra kriminalitet. 

Lærere og pædagoger er nøglen, når det kommer til at engagere forældre i deres børns sociale og kulturelle uddannelse i skolen, men de mangler nyttige metoder til at lykkes. Projektet ‘Hvem dirigerer orkestret? – Et fælles ansvar for forældre og lærere for børns sociale og kulturelle uddannelse” har til formål at skabe opmærksomhed om forældrenes betydning i børns skoleliv og udvikle konkrete metoder til at forbedre samarbejdet mellem lærere, pædagoger og forældre.

De centrale elementer i projektet er baseret på P.-O’s teorier. Wikström, professor i kriminologi ved Cambridge Universitet, og på en metode og et tværfagligt træningsprogram kaldet ‘Hvem dirigerer orkestret’, udviklet i Vejle Kommune, Danmark, til håndtering af udfordrende børn og unge.

Ifølge Wikström bliver børn, der vokser op med gode relationer, god moral og uddannelse, som lærer selvkontrol og vokser op i et sundt miljø, modstandsdygtige over for kriminalitet og misbrug og oplever højere selvværd (Wikström, 2016). De vigtigste miljøer for at lære selvkontrol og udvikle personlig moral er familien og skolen. Et godt samarbejde mellem familien og skolen og en følelse af fælles ansvar er afgørende for at engagere forældrene i skoleaktiviteter og dermed i deres børns sociale og kulturelle uddannelse.