Primær målgruppe

25 lærere og pædagoger for unge elever, som først vil indføre ansvarsbegreber i forhold til familie/skolesamarbejde inden for en pædagogisk ramme.

Sekundær målgruppe

Målgruppepersoners forælder/omsorgspersoner. Projektet vil involvere 50 forældre aktivt i testfasen af metoden

Slutmålgruppe

Børnene selv, med projektet der forsøger at give de bedste betingelser for børn til at trives i deres sociale og uddannelsesmæssige liv.