Okullar, öğrenciler ve aileler arasında iyi ilişkiler kurmaya odaklanan bir Erasmus + projesi olan Orkestrayı Kim Yönetiyor projesine hoş geldiniz. Projenin amacı, öğretmenler ve pedagoglar için, ebeveynleri/velileri çocuklarının gelişimi ve eğitimine daha kapsamlı bir şekilde dahil eden ve iş birliğini iyileştiren bir yöntem geliştirmektir.

Orkestrayı Kim Yönetiyor programı, hem bireysel olarak çocuğu hem de aileyi etkileyen tetikleyici faktörler ve mekanizmalar hakkında ortak bir bilgi oluştururken, katılımcılara tamamen yeni bir profesyonelleşme ve disiplinler arası iş birliği biçimi sunmaktadır.
Sonuç olarak, bunun, ‘risk altındaki’ gruplardaki çocukların ve gençlerin neden genellikle özel bir davranış kalıbı seçtiklerini ve sağlıklı ortamlardan koptuklarını anlamamıza yardımcı olacağını umuyoruz.
Mükemmel destek sağlayan köklü ve son derece profesyonel meslek kategorileri olmalarına rağmen, ne ilk ve orta öğretim kurumlarının, ne sağlıkçı ziyaretlerinin ne de ailenin çabalarının, önleyici çalışmanın zorlukları karşısında tek başına yeterli olmaları mümkündür.
Amacımız, katılımcıların önleyici çalışmanın zorluklarını yeni bir bakış açısıyla anlamalarını sağlayan yeni bir çerçeve oluşturmaktır.