Velkommen til Who Conducts hte Orchestra: Et Erasmus + projekt med fokus på at opbygge gode relationer mellem skoler, elever og deres familier.

Hvem dirigerer orkestret programmet tilbyder deltagerne en helt ny form for professionalisering og tværfagligt samarbejde, samtidig med at der udvikles et kollektivt kendskab til de udløsende faktorer og mekanismer, der påvirker både det enkelte barn og familien.
I sidste ende håber vi, at dette vil hjælpe os med at tyde, hvorfor børn og unge i “udsatte” grupper ofte vælger et eksklusivt adfærdsmønster og afbryder forbindelsen til sunde miljøer.
Hverken folkeskolen, institutioner, sundhedsplejersken eller familieindsatsen kan løse udfordringerne i forbindelse med forebyggende arbejde helt alene, selv om de er veletablerede og meget faglige erhvervskategorier, der yder fremragende støtte.
Vores intention er at skabe en ny ramme, der gør det muligt for deltagerne at forstå udfordringerne ved forebyggende arbejde ud fra et nyt perspektiv.