Araştırmalar, ebeveynleri eğitim hayatında aktif olarak yer alan öğrencilerin eğitim, iş, sağlık, ekonomi ve suçtan uzak bir yaşam sürme konularında daha başarılı olduklarını göstermektedir.
Ebeveynleri çocuklarının okuldaki sosyal ve kültürel eğitimine dâhil etme konusunda öğretmenler ve pedagoglar çok önemli bir rol oynamaktadır; ancak başarılı olmak için yararlı yöntemlerden yoksundurlar. ‘Orkestrayı Kim Yönetiyor? – Çocukların sosyal ve kültürel eğitimi için ebeveynlerin ve öğretmenlerin ortak sorumluluğu’ projesi, ebeveynlerin çocukların okul yaşamındaki önemi konusunda farkındalık yaratmayı ve öğretmenler, pedagoglar ve ebeveynler arasındaki iş birliğini geliştirmek için somut yöntemler geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Projenin temel unsurları, Cambridge Üniversitesi’nde kriminoloji profesörü olan P. O. Wikström’ün teorilerine ve Vejle Belediyesi, Danimarka’da zor çocuklar ve gençlerle başa çıkmak için geliştirilen ‘Orkestrayı Kim Yönetiyor’ adlı disiplinler arası bir eğitim programına dayanmaktadır.
Wikström’e göre, iyi ilişkiler, güzel ahlak ve eğitimle büyüyen, öz denetimi öğrenen ve sağlıklı bir çevrede büyüyen çocuklar, suça ve istismara karşı dirençli hale gelir ve bu çocukların özsaygıları daha yüksek olur (Wikström, 2016).
Öz denetimi öğrenmek ve kişisel ahlakı geliştirmek için en önemli ortamlar aile ve okuldur. Aile ve okul arasında iyi bir işbirliği ve paylaşılan sorumluluk duygusu, ebeveynleri okul faaliyetlerine ve dolayısıyla çocuklarının sosyal ve kültürel eğitimine dâhil etmek için çok önemlidir.